Din tryghed er vigtig!

Jeg er psykoterapeut MPF, altså medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det er en beskyttet titel der betyder, at jeg lever op til en række kriterier om uddannelse og erfaring, der er en garanti for, at jeg har kompetencer til at give kvalificeret hjælp og behandling. Du kan klikke ind og se min profil der: https://psykoterapeutforeningen.dk/terapeut/christine-schoett/

Jeg følger selvfølgelig etikreglerne herfra. Dem kan du læse her:
https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Supervision: Jeg modtager løbende professionel supervision og faglig sparring.

Persondataloven og GDPR: Den E-mailadresse, jeg har angivet under mine kontaktoplysninger er krypteret og lever op til lovens regler for elektronisk behandling af personoplysninger. Når jeg tilbyder sessioner over videokonference anvender jeg en krypteret zoom-forbindelse.

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien. Dog: Fremkommer der oplysninger i terapien om at personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for en behandling, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder.


Jeg opbevarer journalnoter, skriftlige aktstykker, optagelser, mailkorrespondance osv. forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.